Yksityiskohta

VSB ja Solarigo Systems yhteistyöhön tuuli-aurinko-hybridisähköpuiston rakentamiseksi Kalajoelle

Ajankohtaista  / 13.10.2021

Tuulivoiman hankekehittäjä VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy ja suuriin aurinkovoimaloihin erikoistunut Solarigo Systems Oy ovat solmineet sopimuksen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan tuuli-aurinko-hybridisähköpuiston rakentamisesta Kalajoelle. Voimalakokonaisuudesta suunnitellaan myös Suomen ensimmäistä sähkövarastolla varustettua hybridisähköpuistoa. Hanke on merkittävä, sillä vastaavia hybridipuistoja on vain muutamia maailmassa.

Hybridisähköpuisto tulee koostumaan rakenteilla olevan Juurakon tuulivoimapuiston 7 tuulivoimalasta, yhteisteholtaan 40 MW, ja 24 000 aurinkopaneelin muodostamasta 13 MW:n aurinkovoimalasta. Valmis puisto tuottaa vuosittain yli 136 GWh uusiutuvaa sähköä suomalaisten käyttöön. Tuotetun sähkön määrä vastaa noin 7000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Juurakon tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Voimalatoimitukset alkavat ensi keväänä ja kaupallinen sähköntuotanto käynnistyy syksyllä 2022. Aurinkovoimalan rakentaminen alkaa suunnitelman mukaan 2022. Hybridipuiston suunnitellaan olevan kokonaisuudessaan tuotannossa 2023.

Osana hanketta suunnitellaan teollisen mittakaavan älykkään energiavaraston rakentamista. Energiavarasto mahdollistaa uusiutuvan energian integroinnin tehokkaasti osaksi sähköjärjestelmää.

”Tuuli- ja aurinkovoima sopivat hyvin yhteen, sillä niiden tuotantoprofiilit täydentävät toisiaan. On kiinnostavaa nähdä, millaista hyötyä tuotantomuotojen yhteen sovittaminen Suomen olosuhteissa tuottaa sähkönmyyntimarkkinoille”, toteaa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren.

Sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon käytetään Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevaa Kalajoen sähköasemaa. Hankkeen avulla yhteistä sähköverkkoinfrastruktuuria hyödynnetään älykkäästi ja samalla nostetaan uusiutuvan energiateknologian käyttöastetta. Suunnitellun sähkövaraston avulla vahvistetaan sähköverkon toimitusvarmuutta.

”Odotan innolla yhteistyötämme tässä ainutlaatuisessa hankkeessa. Kyseessä on Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövarastolla varustettu hybridisähköpuisto, joka liitetään suoraan Suomen kantaverkkoon”, kertoo Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

Kalajoen hybridipuisto on pilottihanke, jossa testataan erilaisten teknologisten ratkaisujen toimivuutta hybridipuistokonseptissa. Tämä luo merkittävää kansainvälistä kasvupotentiaalia suomalaiselle tuuli- ja aurinkovoimalaosaamiselle.

Solarigo on hakenut omalle hankeosuudelleen työ- ja elinkeinoministeriöstä suurten energiahankkeiden energiatukea, joka mahdollistaa investoinnin toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

Lisätiedot:

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
Seppo Tallgren
Toimitusjohtaja
p. 040 869 7252
seppo.tallgren@vsb.energy

Solarigo Systems Oy
Antti Koskelainen
Toimitusjohtaja
p. 040 726 7673
antti.koskelainen@solarigo.fi

Solarigo Systems Oy on kotimainen energiayhtiö, joka toimittaa kotimaista aurinkosähköä yrityksille avaimet käteen periaatteella järjestelmätoimituksina sekä sähkösopimuksella ilman asiakkaan omaa investointia.
Solarigon pääomistaja on Lumme Energia Oy, joka kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin.
Lisätietoja: www.solarigo.fi

 

energy for you