Yksityiskohta

Toimitusjohtaja Christopher Small haastattelussa

Media  / Helsinki /  01.07.2016

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia Suomen markkinat tarjoavat ja mitä osaamista VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy tuo mukanansa?

Mitkä ovat Suomen markkinoiden erityispiirteet?

Suomen rannikkoalueilla vallitsevat jatkuvasti suuret tuulennopeudet, ja samalla arktinen ilmasto varmistaa voimakkaan tuulivirtauksen. Lisäksi EU:n jäsenvaltiona Suomelle tunnusomaisia piirteitä ovat vakaa poliittinen järjestelmä ja vahva talous, mikä tarjoaa hyviä rahoitusehtoja sijoittajille.

Mitä haasteita olette kohdanneet Suomessa?

Jäinen virtaus Suomessa ei varmista vain korkeimpia tuottoja, vaan  se asettaa kehittäjille joillakin alueilla myös haasteita. On ehkäistävä laitteiden jäätymistä ja varmistettava energiahuolto tuulimittausten yhteydessä. Lisäksi hankekehittäjiin Suomessa kohdistuu vuonna 2018 voimaan astuva uusi mahdollisesti tarjouskilpailuihin perustuva korvausjärjestelmä. Tämä tulee muuttamaan myös kilpailutilannetta Suomessa.

Mitä osaamista tuotte mukananne suunnittelijana Saksasta?

Viimeisen 20 vuoden ajan VSB-ryhmä on kehittänyt lukuisia uusiutuvan energian hankkeita Euroopassa ja asentanut laitteita, joiden yhteenlaskettu teho on yli 730 MW. Tätä tietotaitoa tukee menestyksekäs yhteistyö tuulimittauksiin, ympäristösuunnitteluun, rahoitukseen, rakentamiseen ja liikkeenjohtamiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden sekä johtavien laitevalmistajien ja tunnustettujen rahoituskumppaneiden kanssa. Suomessakin olemme yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, jotka edustavat koko arvoketjua. Lisäksi tunnemme tarjouskilpailujärjestelmän Saksassa ja muissa maissa ja kykenemme toteuttamaan taloudellisesti elinkelpoisia ratkaisuja.

Mitä kerrottavaa on uusista projekteista Suomessa?

Tällä hetkellä olemme kehittämässä kahta tuulipuistoa Lounais-Suomessa ja neljä muuta projektia Länsi-Suomessa, joiden kokonaisteho on yli 100 megawattia. Vuodesta 2018 alkaen tulemme osallistumaan yhdellä tai useammalla projektilla ensimmäistä kertaa järjestettäviin tarjouskilpailuihin.

Haastattelussa: Christopher Small, toimitusjohtaja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy

energy for you