Yksityiskohta

Puutionsaaren ympäristövaikutusten arviointiselostusta on täydennetty sähkönsiirron osalta

Ajankohtaista  / 06.05.2022

Puutionsaaren tuulipuiston 400 kV:n voimalinjan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) aloitettiin yhteistyössä Puutionsaaren lähellä olevalle Rahkola-Hautakankaan alueelle tuulivoimahanketta suunnittelevan OX2:n kanssa viime syksynä. Täydennetty YVA-selostus on valmistunut ja nähtävillä.

YVA-selostus on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/puutionsaarentuulivoimayva. Sähkönsiirron tarkempi suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä.

Puutionsaaren sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa olemassaolevaa johtokatua hyödyntäen. Suunniteltu Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohto mahdollistaa sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen että Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirron valtakunnan verkkoon.

VSB:n ja OX2:n yhteistyön tavoitteena on teknisten ratkaisujen avulla vähentää sähkölinjan rakentamisesta aiheutuvia alueellisia vaikutuksia ja minimoida rakentamisen aikainen tarve maa-alueen käyttöön. Maanomistajatyö voimalinjan alueen maanomistajien kanssa on alkanut yhteistyössä TLT Group Oy:n ja Daxpower Oy:n kanssa.

Täydennettyä ympäristöselostusta hankkeen sähkönsiirron osalta esitellään verkkotilaisuutena järjestettävässä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022 klo 17–19. Linkki tilaisuuteen julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/puutionsaarentuulivoimayva.

Täydennetystä arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen viimeistään 31.5.2022. Ohjeet ja lisätiedot yllä olevasta linkistä.

Lisätiedot:

Olli Kiviniemi
projektipäällikkö
puhelin: +358  40 765 5224
sähköposti: olli.kiviniemi@vsb.energy

Katja Tuukkanen
projektijohtaja, Puutionsaaren tuulivoimahankkeen projektipäällikkö
puhelin:  +358 40 869 7212
sähköposti: katja.tuukkanen@vsb.energy

Tuulivoimalan turbiini sinistä taivasta vasten.

energy for you