Yksityiskohta

Puutionsaaren sähkönsiirron suunnittelu ja YVA yhteistyössä OX2:n kanssa

Ajankohtaista  / 07.10.2021

Puutionsaaren tuulivoimapuiston 400 kV:n voimalinjan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ovat parhaillaan käynnissä.

Sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa olemassaolevaa johtokatua hyödyntäen. Voimalinjan yleissuunnittelu ja YVA valmistuvat vuoden 2022 alkupuolella.

Puutionsaaren sähkönsiirron suunnittelu ja YVA tehdään yhteistyössä OX2:n kanssa. OX2 selvittää parhaillaan tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia Puutionsaaren läheiselle Rahkola-Hautakankaan alueelle.

Yritysten välisen yhteistyön tavoitteena on vähentää alueellisia vaikutuksia ja minimoida rakentamisen aikaista tarvetta maa-alueen käyttöön.

Lisätiedot:

Katja Tuukkanen
Projektijohtaja

Puhelin: +358 40 869 7212
Sähköposti:  katja.tuukkanen@vsb.energy

Tuulivoimala metsässä.

energy for you