Yksityiskohta

Luontoselvitykset Outojängän hankealueella ovat alkaneet

Ajankohtaista  / 25.05.2022

Luontoselvitykset Outojängän suunnitellulla hankealueella on aloitettu ja ne jatkuvat syksyyn saakka. Luontoselvitysten laatimisen aikana alueella liikkuu selvityksiä laativia biologeja.

Luontoselvityksissä tutkitaan laajasti alueen luontoarvoja. Outojängän hankealueella selvitetään muun muassa viitasammakon, lepakoiden, pöllöjen sekä kotkien ja muiden päiväpetolintujen esiintymistä sekä metson ja muiden metsäkanalintujen soidinalueita. Lisäksi selvitetään alueen pesimälinnustoa ja muuta eläimistöä, seurataan lintujen kevät- ja syysmuuttoja ja tutkitaan alueen kasvillisuutta.

Luontoselvitysten ohella hankealueella suoritetaan arkeologisia inventointeja.

Luontoselvitykset ovat osa käynnissä olevaa ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA).  YVA-prosessissa selvitetään tuulivoimahankkeen vaikutuksia muun muassa luontoselvityksissä esiin tulleisiin luontoarvoihin.

Outojängän YVA sekä alueen kaavaprosessi pyritään saamaan päätökseen vuoteen 2024 mennessä. Suunnitelmien mukaan alueen rakentaminen alkaa vuonna 2025 ja puiston kaupallinen käyttöönotto tapahtuu alustavan aikataulun mukaan vuonna 2026.

Lisätietoja:

Kasper Åman
projektipäällikkö
p. +358 40 6839 711
kasper.aman@vsb.energy

Puun runko, puolukan varpuja ja jäkälää metsässä.

energy for you