Yksityiskohta

Juurakon tuulipuiston investointipäätöksen toivotaan rohkaisevan alaa

Ajankohtaista  / Oulu / 22.10.2020

Tuulivoimatuotannon odotetaan moninkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana. Jotta tuulivoima täyttäisi sille asetetut odotukset, suunnittelusta käyttöönottoon johtavan prosessin tulee olla mahdollisimman tehokas.

Uusiutuva Energia Suomi Oy rakentaa Kalajoelle Juurakon tuulivoimapuiston, jonka seitsemän tuulivoimalan yhteenlaskettu kokonaisteho on 40 MW. Puisto tullaan kytkemään maakaapelilla Fingridin Jylkän sähköasemalle.
Maanrakennus alkaa tulevana vuonna ja turbiinit asennetaan keväällä 2022. Sähkön tuotanto alkaa saman kesän aikana. Juurakko on VSB:n ensimmäinen rakennettava tuulipuisto Suomessa, mutta sen seuraavien hankkeiden kaavoitus Oulaisten Karahkassa ja Haapaveden Puutionsaaressa on edistynyt pitkälle.

Juurakon tuulipuisto osoittaa, että nyt teollisen mittakaavan energiantuotannon rakentaminen kyetään tekemään täysin itsenäisesti. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen perustuen ennusteisiin sähkön markkinahinnasta. Tilanne on muuttunut merkittävästi takavuosista, jolloin tuulivoimahankkeet oli kytketty valtion tukijärjestelmiin.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n maajohtaja Seppo Tallgren sanoo, että tuulivoima on tutkimusten perusteella edullisin ja nopein tapa luoda uutta vihreää energiantuotantoa ja edistää siten sekä Suomen omia että EU-tason ilmastotavoitteita. ”Tuulipuiston tuomat verotulot auttavat kuntia myös tekemään pitkäaikaisia investointeja, sillä voimaloiden elinkaari on jopa 25 vuotta. Tuulivoiman myötä kuntien hiilineutraalisuus paranee, mikä on kunnille jatkuvasti tärkeämpi vetovoimatekijä.”


Rohkeutta investointipäätöksiin

Tuulivoimapuistojen rakentaminen on muuttunut markkinaehtoiseksi. Samalla investointipäätökset perustuvat yhä useammin pitkiin sähkönostosopimuksiin (PPA). Sopimus voi myös olla hankkeen rahoituksen edellytys. PPA-sopimuksessa puiston rakentaja sopii sähkön ostajan kanssa myytävän energian määrästä ja hinnasta esimerkiksi kymmenen vuoden ajalle.

Tallgren sanoo, että Juurakon tuulipuisto on hyvä esimerkki siitä, ettei etukäteen tehty PPA-sopimus ole ainoa vaihtoehto markkinaehtoiseen toteuttamiseen. Tällöin hankkeiden rakentamisen aloittaminen nopeutuu nykyisestä ja tuulivoiman tuotanto kasvaa odotusten mukaisesti.

”Se vaatii kuitenkin uutta ajattelutapaa rahoittajilta ja hankekehittäjiltäkin: Tuulivoima ei ole tukien varassa. Hankkeiden investointipäätöksiä voidaan tehdä perustuen markkinoilta saataviin sähkömyyntituloihin.”
PPA-sopimuksia voidaan tehdä hankkeen eri vaiheissa ja jo toiminnassa olevalle tuulipuistolle.

Tallgren pitää mahdollisena, että myös Juurakon tuulipuiston sähkölle tullaan tekemään PPA-sopimus. Investointipäätöksen tekeminen ja hankkeen eteneminen ei kuitenkaan ole ollut siitä riippuvainen.

Juuri nyt suunnitellaan Juurakon infrastruktuuria ja neuvottelut urakoitsijoiden kanssa ovat käynnissä. Työt alkavat puunpoistolla talven aikana. Keväällä varsinainen tuulipuiston rakentaminen alkaa Vasannevantien ja Juurakon metsätien perusparannuksella sekä hankealueen uusien teiden rakentamisella.

energy for you